มาลัย ออสทริช ฟาร์ม

อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

IMG_2488

IMG_2564

[su_box title=”มาลัย ออสทริช ฟาร์ม” box_color=”#34a5d8″]มาลัย ออสทริช ฟาร์ม  เป็นฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศและสัตว์ต่างๆ  มีการทำการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแต่เพาะเลี้ยง  จำหน่ายเนื้อ ฟอกหนัง และผลิตภัณฑ์ของใช้จากฟาร์ม   ที่ตั้งฟาร์มอยู่กลางหุบเขาโอบล้อมด้วยธรรมชาติป่าสวยงาม  และเปิดให้บริการร้านอาหาร  จำหน่ายของใช้ต่างๆ ที่ผลิตจากฟาร์ม   มีสัตว์ให้ชมอาทิเช่น แกะ ม้า  นกกระจอกเทศ นกอีมู กวาง เป็นต้น  สามารถไปเที่ยวได้ทุกฤดูกาล โดยไม่เก็บค่าเข้าชม  มาลัย ออสทริช ฟาร์ม ตั้งอยู่บนทางหลวง 3206   กม. 28.5   อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สอบถามโทร. 080-6581634 , 089-9117352  [/su_box]

เมื่อพ.ศ.2540 การทำฟาร์มนกกำระจอกเทศยังเป็นสิ่งใหม่ คุณสมพงษ์สิริ ภัทรมาลัย จึงมองเห็นอนาคตการทำฟาร์มนกกระจอกเทศจึงได้ทำการศึกษาเรื่องการทำฟาร์ม โดยใช้ชื่อ “มาลัย ออสทริช ฟาร์ม” พร้อมทั้งการตลาดเรื่องนกกระจอกเทศและตั้งฟาร์มนกกระจอกเทศแบบครบวงจรที่อำเภอปากท่อ

[su_heading size=”30″ margin=”10″]ข้อมูลสถานที่[/su_heading]

[su_list icon=”icon: external-link” icon_color=”#4667c1″]

  • ชื่อ  :  มาลัย ออสทริช ฟาร์ม
  • ประเภท  :  ฟาร์มสัตว์ ที่พัก ร้านอาหาร
  • ที่อยู่  :  121/1  ม.2 บ้านตากแดด  ต.ยางหัก อ.ปากท่อ
  • โทรศัพท์  :  089-9117352  080-6581634
  • เวลาเปิดบริการ  :  9:00-16:00 น.
  • ค่าบริการ  :  ฟรี ไม่เสียค่าเข้าชม
  • สถานที่จอดรถ  :  ฟรี
  • สิ่งอำนวยความสะดวก  :  ร้านอาหาร , ห้องพัก
  • Website  :  www.malaiostrichfarm.com
  • Facebook  :  www.facebook.com/malai.farm

[/su_list]

[ready_google_map id=’4′]

[table id=68 /]

 

 [su_heading size=”30″ margin=”10″]ภาพถ่าย[/su_heading]

IMG_2519