ห้วยไม้เต็ง

[su_box title=”ห้วยไม้เต็ง” box_color=”#34a5d8″]ห้วยไม้เต็ง  อ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 199 ตารางกิโลเมตรใน เขต อ.จอมบึงและ อ.บ้านคา ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและประปา  อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน เล่นน้ำ ตกปลา ชมนก เป็นจุดแวะพักยามเย็นดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า  เป็นพื้นที่สาธารณะ สามารถกางเต็นท์ค้างแรมใช้ชีวิตกลางแจ้งได้  ห้วยไม้เต็งอยู่ติดถนนหลวงสาย 3208 เส้นทางสู่ อ.สวนผึ้ง  ช่วงเวลาแนะนำคือ ช่วงเย็นอากาศไม่ร้อน[/su_box]

ข้อมูลท่องเที่ยว

 • ชื่อ :   ห้วยไม้เต็ง
 • ประเภท :  อ่างเก็บน้ำ
 • ที่ตั้ง :  ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี ครอบคลุมพื้นที่ อ.จอมบึง และ อ.บ้านคา อยู่ติดถนนหลวง สาย 3208 เส้นทางสู่ อ.สวนผึ้ง  ห่างจากตัวอำเภอเมืองราชบุรี 20 กม.
 • พิกัด GPS :    13.513248   ,   99.601192
 • เปิดบริการ :  ไม่มีเวลาเปิด-ปิด  ช่วงเวลาแนะนำคือ ช่วงเย็น
 • ค่าเข้า :  ฟรี
 • เนื้อที่  :  199 ตารางกิโลเมตร
 • สถานที่จอดรถ :  กว้างขวาง
 • ที่พัก : มีรีสอร์ท และ พื้นที่กางเต้นท์ฟรีรอบอ่าง
 • สิ่งอำนวยความสะดวก : ห้องน้ำ
 • ร้านอาหาร :  ไม่มี

กิจกรรม

 • ชมและถ่ายภาพ พระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็น
 • ดูนก
 • ตกปลา
 • เล่นน้ำ (เด็กควรมีผู้ปกครองดูแล)
 • ใช้ชีวิตกลางแจ้ง

เกี่ยวกับ อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง

ลุ่มน้ำห้วยไม้เต็งเป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำแม่กลอง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 199 ตารางกิโลเมตร ในเขต อ.สวนผึ้ง กิ่ง อ.บ้านคา และ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ห้วยไม้เต็งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คน พืช และสัตว์ ทั้งทางนิเวศวิทยาและสังคมอย่างยาวนาน เมื่อปี 2538 กรมชลประทานได้ดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำสำนักห้วยไม้เต็งขึ้นในลำห้วยน้ำ สำนักห้วยไม้เต็ง เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและระบบประปาของ อ.จอมบึง และ อ.เมือง จ.ราชบุรี แต่พบว่าอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็งประสบปัญหาปริมาณน้ำกักเก็บไม่เต็มอ่าง เนื่องจากพื้นที่ต้นน้ำของห้วยไม้เต็งมีสภาพเสื่อมโทรม พื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาและระบบนิเวศ เป็นผลให้เกิดปัญหาการลดลงของปริมาณน้ำ ลำน้ำตื้นเขิน คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม กอปรกับสภาพพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่อย่างมาก จากปัญหาดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไม้เต็ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร เป็นการเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งน้ำในลำห้วยไม้เต็ง และยังลดปัญหาอุทกภัยได้อีกด้วย

แผนที่