บ้านวัดปรกเจริญ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

บ้านวัดปรกเจริญ ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

วัดปรกเจริญ otop_06

วัดปรกเจริญ otop_09

วัดปรกเจริญ otop_03

วัดปรกเจริญ otop_07

บ้านวัดปรกเจริญ

จังหวัดราชบุรีเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เน้นนำองค์ความรู้และภูมิปัญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ  หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่บ้านวัดปรกเจริญ ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งกรมพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวแล้วเกือบ 100 หมู่บ้าน โดยชูจุดเด่นแต่ละแห่งในด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยบ้านวัดปรกเจริญอยู่ในเกฎฑ์ที่กำหนด ตลอดจนเมื่อปี 2558 ได้รับรางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับจังหวัด

กิจกรรมการท่องเที่่ยว

สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ประกอบด้วย การไหว้พระที่วิหารหลวงพ่อแดงอันศักดิ์สิทธิ์ นั่งเรือชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตสองฝั่งคลองทองหลาง การใส่บาตรพระทางเรือ และงานประจำปี เดือนกุมภาพันธ์มีประเพณีแห่พระทางเรือ เดือนเมษายนประเพณีสงกรานต์ และประเพณีลอยกระทงในช่วงเดือนธันวาคม นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้าน ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้การจักสานทางมะพร้าว กลุ่มมะม่วงหาวมะนาวโห่หลวงแปรรูปเป็นน้ำและแช่มอิ่ม ผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว ข้าวทอดกระทงทอง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว
  • สถานที่ : บริเวณลานริมน้ำหน้าวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
  • เวลา :  ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ช่วงเวลาแนะนำ 9.00- 14.00 น.
  • Website  : www.baanwatprokcharoen.com
  • Facebook : บ้านวัดปรกเจริญ

ภาพถ่าย

แผนที่


[su_frame align=”center”]ผู้สนับสนุนการนำเสนอข้อมูล[/su_frame]