ทริปคุณแอน

วันที่ 31 ธ.ค.2561
จำนวน 4-5 ท่าน

 • เวลา 6.00 น. รับลูกค้าที่จุดนัดหมาย แผนที่ https://goo.gl/maps/ciABygwrDER2
 • เดินทาง 176 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.40 ชม.
 • เวลา 9.00 – 10.00 น. น้ำตกเก้าชั้น
 • เดินทาง 1.4 กม. ใช้เวลาประมาณ 5 นาที
 • เวลา 10.05 – 11.00 น. ธารน้ำร้อนบ่อคลึง (ค่าเข้า 5 บาท/คน)
 • เดินทาง 6 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
 • เวลา 11.10 – 12.00 น. เที่ยว The scenery vintage farm
 • เดินทาง 9.6 กม. ใช้เวลาประมาณ 12 นาที
 • เวลา 12.15-13.30 น. ร้านอาหาร ครัวตะนาวศรี 2 ควรโทรจองล่วงหน้า โทร.080 085 1395
 • เดินทาง 3.7 กม. ใช้เวลา 5 นาที
 • เวลา 13.35 – 14.20 น. บ้านหอมเทียน (ค่าเข้า 40 บ. )
 • เดินทาง 270 เมตร ใช้เวลา 2 นาที
 • เวลา 14.30 – 15.30 น. สวนผึ้งไฮแเลนด์ (ค่าเข้า 100 บ.)
 • เวลา 15.30 เดินทางกลับ กทม.
 • ประมาณ 18.00 น. เดินทางถึง กทม.

หมายเหตุ ถ้ามีความล่าช้าจากการเดินทางกลับ กทม. ด้วยเหตุสุดวิสัย เกินกว่าการทำงาน 12 ชั่วโมงของคนขับ ลูกค้าต้องจ่ายค่าล่วงเวลาชั่วโมงล่ะ 150 บ./ชม.

ลูกค้า : คุณแอน โทร. 098 902 4454
ทีมขับรถ : คุณโต้ง โทร. 086 175 6655
ผู้ประสานงาน : คุณโด่ง โทร. 087 003 3885