“เที่ยวฤดูหนาว เขาชะงุ้ม

ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง”

ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562

  • 25 ธ.ค. 61 ประกวดจัดสวนและไม้หมู่
  • 26 ธ.ค. 61 พิธีเปิดงาน
  • 27 ธ.ค. 61 ประกวดบอนไซ – ชวนชม
  • 28 ธ.ค. 61 ประกวดกล้วยไม้เดี่ยว

เพลิดเพลินกับกล้วยไม้นานาพรรณ

การประกวดกล้วยไม้หลากชนิด

ถ่ายรูปสวยในสวนบุปผชาติ “ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง”

เลือกซื้อกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ จากเจ้าของสวนโดยตรง