ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7

ประจำปี 2558

IMG_3199_resize

งาน “ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ราชบุรี เป็นเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 300,000 บาท มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการการจัดงานร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.ราชบุรี โดยนายกอบจ.ราชบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า อบจ.ราชบุรีมีหน้าที่ รับผิดชอบการแสดง แสง สี เสียง ตอน “ศึกบางแก้ว” ในพิธีเปิดงานวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ เวทีริมเขาถ้ำจอมพล ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมงาน “ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่7 ประจำปี2558” ระหว่างวันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรี

แผนที่

[ready_google_map id=’120′]