(7 มีนาคม 2556) ที่ศาลาไทยท่าน้ำวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 27 ที่จะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2556 ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม หรือวัดสุน อำเภอดำเนินสะดวก ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดงานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเช่น ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนนำผลไม้โดยเฉพาะองุ่นมาจำหน่ายกับผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้ตลอดทั้งงานมีการออกร้านองุ่นลุ้นโชคเพื่อหารายได้ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และสินค้าราคาถูก อีกทั้งการแสดงการละเล่นที่เป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ในการจัดงานวันแรกจะมีการประกวดธิดาองุ่นหวาน ซึ่งเป็นสีสันต์ของงานนี้ด้วย

  • ข้อมูลข่าวและที่มา : วรปรัชญ์ ศรีคัตธมาตย์ / ส.ปชส.ราชบุรี
    7 มี.ค. 2556