ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน โพธาราม ราชบุรี  วันที่ 13 – 14 เมษายน 2555 ภายในงานท่านจะได้พบกับการแสดงสาธิตงานศิลปะช่างสิบหมู่  การแสดงสี่ภาค  อาทิ หนังใหญ่วัดขนอน, โขนล้านนา, หุ่นละครเล็ก, หุ่นคน, ลิเกฮูลู ฯลฯ และอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านไทยมอญ  อาทิ ข้าวแช่ การกวนกาละแม เป็นต้น  ในบรรยากาศย้อนยุคสัมผัสวิถีชีวิตไทยโบราณ  ด้วยไฮไลท์ “การเผากะลาเล่นไฟ – หนังใหญ่ โบราณ” นอกจากนี้  ยังมี  “ครูมืด – ประสาท ทองอร่าม”   มาร่วมโชว์ขับเสภาตลก  ตอน พายบัวจับผี  ณ  บริเวณลานแสดงหนังใหญ่  การประกวดกลองยาวระดับชุมชน  โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. – 21.00 น. ณ ลานกลางแจ้งวัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี   เข้าชมฟรี! เพื่อเป็นกำลังใจส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย

โดยการสนับสนุนจาก จังหวัดราชบุุรี  วัฒนธรรมจังหวัด  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานเพชรบุรี  อำเภอโพธาราม  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และวัดขนอน

Tip….หนังใหญ่

หนังใหญ่  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทย  ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูง  เป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนง ได้แก่ ด้านศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตกรรมที่มีความวิจิตรบรรจง  ผสมกับฝีมือช่างแกะสลักที่ประณิต  เมื่อแสดงก็จะมีการนำศิลปะทางนาฏศิลป์ การละคร  ที่เคลื่อนไหวได้อารมณ์ตามเนื้อเรื่องประกับบทพากย์  บทเจรจา บทขับร้อง ดนตรีปี่พาทย์  ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราว  หนังใหญ่วัดขนอนได้รับรางวัลจากยูเนสโกให้เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม (ACCU PRIZE)