ทุกๆ ปี ในช่วงวันขึ้น14ค่ำ15ค่ำ และวัน แรม1ค่ำ เดือน5ที่ วัดแจ้งเจริญ ต.จอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี จะมีการจัดงาน “ประเพณีเหยียบหลังกะเหรี่ยง” โดยมีชนชาวกะเหรี่ยงที่ได้เดินทางมายังวัดแจ้งเจริญ โดยมิได้นัด เป็นความเชื่อที่ชาวกะเหรี่ยงสืบทอดกันมาหลายชั่วคน เดินทางรอนแรมมาเพื่อนมัสการหลวงพ่อนวมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกที่ชน ชาวกะเหรี่ยงให้ความนับถือศรัทธาเป็นอย่างมาก ชนชาวกะเหรี่ยงมีการพลีกรรม บวชพระ บวชชี ขอลูก อาบ กินน้ำมนต์ ซึ่งมีความเชื่อว่าการที่ให้ หลวงพ่อเหยียบหลังก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง แล้วอำนาจผลบุญที่ได้ทำนั้น จะส่งผลทำให้พวกเขาเจริญรุ่งเรือง ขจัดปัดเป่าสิ่งสุมอยู่ภายในจิตใจ เพราะถือเป็นศิริมงคลในการดำรงชีวิตต่อไปและในปี ๒๕๕๖ ตรงกับวันที่ ๒๔ –๒๖ เมษายน ๒๕๕๖   กิจกรรม ร่วมในงานเช่น การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของ ๘ ชาติพันธุ์ในราชบุรี และการแสดงของเยาวชนชาวกะเหรี่ยง นิทรรศการประวัติความเป็นมาของประเพณีเหยียบหลังกะเหรี่ยง

  • โทร . ๐๓๒-๓๙๙๒๒๑ วัดแจ้งเจริญ ต.จอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี