ข้อมูลงาน

ชื่อ  :  รักษ์ราชบุรี ดูดีด้วยภาพถ่าย

ประเภท  :  นิทรรศการภาพถ่าย

สถานที่  :  หอศิลป์ร่วมสมัย d Kunst  323 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี (ริมแม่น้ำแม่กลอง ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี)

ราคาบัตร :  เข้าชมฟรี

วันที่  :  11 ต.ค. – 1 ธ.ค. 56

เวลา  :  11.00 – 18.00 น.

สถานที่จอดรถ :  ตลอดถนนริมแม่น้ำแม่กลอง

ติดต่อสอบถาม :  โทร 081-0118433 (ผึ้ง)