150852-imagejpeg-222102

อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี จัดงานวันมะม่วงและของดีอะเมซิ่งอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 18 จัดประกวดสาวสวยแม่หม้ายเมืองปากท่อ เปิดแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 7 ชนเผ่า(25-29 เมษายน)

ที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงานวันมะม่วงและของดีอะเมซิ่งอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 18 ที่จะมีขึ้นใน ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2557 นี้ ที่บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายมะม่วงซึ่งเป็นผลไม้ประจำพื้นเมืองของอำเภอปากท่อ และการจำหน่ายผักผลไม้ปลอดสารพิษ รวมไปถึงการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองปากท่อ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรม 7 ชนเผ่า อันประกอบด้วย ไทยทรงดำ ไทยยวน ไทยกระเหรี่ยง ไทยจีน ไทยลาวเวียง ไทยเขมรลาวเดิม และไทยพื้นถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสถึงวิถีประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีไฮไลน์พิเศษภายในงาน โดยการจัดการประกวดสุดยอดสาวสวยแม่หม้ายเมืองปากท่อ การแข่งขันกินหมูย่าง และการแข่งขันประกวดมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ
สำหรับอำเภอปากท่อ มีพื้นที่กว่า 9,500 ไร่ เป็นแหล่งปลูกมะม่วงที่มากที่สุด มีคุณภาพดีระดับประเทศ และมีรสชาติดีปลอดภัยจากสารเคมี มีการปลูกกันมากที่สุดได้แก่ พันธุ์น้ำดอกไม้ พันธุ์แก้วลืมรัง พันธุ์หนังกลางวัน พันธุ์เขียวเสวย มีการส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ประมาณ 700 ตันต่อปี โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีผลผลิตออกตามฤดูกาลเป็นจำนวนมาก ทางเกษตรกรชาวสวนได้มีโอกาสนำผลผลิตออกมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง